Nuorten EM-kisatapahtuma, Vantaan liikunnan vetovoimatapahtuma

4.4.2019

Kulttuurin ja liikunnan vetovoimatapahtumat

 

Vantaan kaupungin hallintosäännön 2 luvun 6 §:n 10 kohdan mukaan kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä päättää muistakin useampaa kuin yhtä toimialaa koskevista asioista, ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

 

Kaupungin elinvoiman ja vetovoimaisuuden lisääminen on yksi Vantaan kaupungin valtuustokauden

2018–2021 strategisista painopisteistä. Tavoitteena on, että tulevaisuuden Vantaa tunnetaan

tapahtumien kaupunkina. Tavoitteen saavuttamiseksi strategiaan on kirjattu, että kaupungin tuki tapahtumien järjestämiseen määritellään erillisessä ohjeessa.

 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.10.2018 10 § Vantaan kaupungin tuki vetovoimatapahtumille –toimintaohjeen hyväksymisestä. Toimintaohjeella linjataan vetovoimaisten tapahtumien johdonmukaista hankkimista kaupunkiin ja niiden saamia tukia sekä vahvistetaan tapahtumien suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteistä toteuttamista. Vetovoimatapahtumat voivat olla kulttuurin, liikunnan tai urheilun yleisötapahtumia tai elinkeinotapahtumia, jotka edistävät kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentävät kaupungin muuta toimintaa. Toimintaohjeen mukaan kaupungin johtoryhmälle esitetään kootusti suunnitelma tulevista vetovoimatapahtumista, jonka jälkeen kaupunginjohtaja päättää tapahtuman määrittelemisestä vetovoimatapahtumaksi tapahtumasta vastaavan tulosalueen johtajan valmistelusta.

 

Toimivaltaiset toimielimet tai viranhaltijat tekevät vetovoimatapahtumien osalta päätökset maksuista tai maksuhuojennuksista. Päätös voidaan tehdä samalla kertaa useamman tapahtuman osalta. Toimielin voi myös muuttaa maksupäätöstään siten, että vetovoimatapahtumat vapautetaan yleisesti tietyistä

maksuista. Tällöin erillisiä päätöksiä maksuvapautuksista ei ole enää tarpeen käsitellä toimielimessä.

 

Kaupungin johtoryhmän kokouksessa 25.3.2019 esitettiin vuonna 2019 järjestettävistä tapahtumista liikunnan vetovoimatapahtumiksi SM-viikkoa ja Judon 21-vuotiaiden EM-kisoja sekä kulttuurin vetovoimatapahtumiksi Tikkurila Festivaalia, BRQ Vantaa festivaalia, Helsingan keskiaikapäivää, Reflektor Korsoa ja Joulumielelle konserttia. Kaikki tapahtumat täyttävät vetovoimatapahtumalle asetetut kriteerit. Toimijan kanssa solmitaan erillinen tapahtumasopimus.

Päätös:

 

Päätän nimetä vuonna 2019 järjestettävät seuraavat tapahtumat Vantaan kaupungin vetovoimatapahtumiksi:

 

·       SM-viikko 4.-7.7.2019 

·       Tikkurila Festivaali 11.-13.7.2019 

·       BRQ Vantaa Festival 4.-11.8.2019 

·       Helsingan keskiaikapäivä 10.8.2019 

·       Judon 21-vuotiaiden EM-kisat 12.-15.9.2019 

·       Reflektor Korso 27.-29.9.2019    

·       JouluMielelle -konsertti ja sen taltiointi 26.-27.11.2019 

Päiväys                               Vantaa 03.04.2019

Nimen selvennys                Viljanen Ritva

 

Virka-asema                       Kaupunginjohtaja