Seuran syyskokous torstaina 18.11. klo 19:00

11.11.2021

Paikka: Tikkurilan Urheilutalo, Läntinen Valkoisenlähteentie 54 (kokoushuone). Etäyhteys Microsoft Teamsilla, linkki alla.

Seuran säännöt, "6. Yhdistyksen kokoukset: Yhdistyksen varsinaisissa ja ylimääräisissä kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella - ja kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus."

Pyyntö: mikäli sinulla on halukkuutta ilmoittautua ehdolle hallitukseen toimintakaudelle 2022, pyytäisimme ennakkotietoa tästä toiminnanjohtajalle. Osaamme silloin valmistautua paremmin suljetun äänestyksen järjestämiseen.

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet vuosittain erovuoroisten tilalle
  1. Erovuorossa Pia Louhi, Juho Kuusela-Opas ja Tuomas Aitamurto. Kaikki 3 ovat ilmoittaneet ennakkoon halukkuudestaan jatkaa hallituksessa.
 7. Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin
 8. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 9. Päätetään tarvittavista hallituksen avuksi valittavista ja sen alaisista jaostoista ja valitaan niiden jäsenet
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  1. Seuran uusi strategia vuosille 2021-2024 ”Tikkurilan Judokat – monipuolinen menestyjä”
  2. Mahdollisen EM -kisan hankesuunnitelma vuosille 2024-25
  3. Esitellään kevätkokouksessa hyväksyttävät muutokset seuran sääntöihin