Syyskokous 24.11.2022

Vuoden 2022 syyskokous järjestetään 24.11.2022 Tikkurilan Urheilutalon kokoushuoneessa. Voit osallistua kokoukseen joko paikan päällä tai etänä Teamsin välityksellä. 

Yhdistyksen varsinaisissa ja ylimääräisissä kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella - ja kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus

Sääntömääräinen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet vuosittain erovuoroisten tilalle
7. Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin
8. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
9. Päätetään tarvittavista hallituksen avuksi valittavista ja sen alaisista jaostoista ja valitaan niiden jäsenet
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouskutsu on lähetetty jäsenillemme sähköpostitse.