Valmennusryhmien valmentajille

Valmennusryhmien valmentajien tehtävät

 

LUONNOS 28.3.2015

Nämä ohjeet koskevat valmentajia, joilla on työsopimus seuran kanssa.

 • Valmentajien työnjohdollinen esimies on seuran toiminnanjohtaja.
 • Valmentajien työtä ohjaa valmennusasioissa hallituksen nimeämä henkilö.
 • Kausisuunnitelmat hyväksyy hallituksen nimeämä henkilö.
 • Valmentaja suunnittelee koulutusvastaavan kanssa oman koulutuspolkunsa

Valmennusryhmän jäsenet

 • Valmentaja valitsee jäsenet valmennusryhmäänsä ja tarvittaessa ohjaa toiseen, sopivaan harjoitusryhmään. Valinnat ja ryhmän tavoitteet käydään läpi valmennusjaoston kanssa. Mahdollisista muutoksista keskustellaan jaoston, valmentajan, urheiljan ja urheilijan vanhempien kanssa.
 • Valmentajan tehtävä on antaa valmennettavalle palautetta harjoitelusta. Harjoituksissa valmentaja huolehtii siitä, että jokainen urheilija saa riittävästi palautetta omasta harjoittelusta. Valmentaja pitää palaute keskustelun jokaisen urheilijan kanssa kaksi kertaa vuodessa.
 • Valmennusjaosto pyytää urheilijalta ja hänen vanhemmiltaan kirjallisen palautteen kaksi kertaa vuodessa. 
 • Valmentaja tekee tarvittaessa kausisuunnitelman pohjalta jokaiselle urheilijalle yksilöllisen kehitys- ja harjoitussuunnitelman. Harjoitussuunnitelma voi olla sama kuin ryhmän harjoitussuunnitelman, erot ovat urheilijasta riippuvia. Myös yksilölliset harjoitusohjelmat käydään läpi kausisuunnitelman katselmuksissa.
 • Valmentaja raportoi tapahtumista.
 • Valmentaja toimittaa seuralle rekisteriotteen poliisilaitokselta. Seuran maksaa rekisteriotteen.

 

Kausisuunnitelma ja budjetti

 • Valmentaja tekee ryhmän kausisuunnitelman ja tarkentaa samalla loppuvuoden budjetin. Elokuun puoliväliin mennessä kausisuunnitelma on tehty seuraavan vuoden kesään asti. Valmentaja tarkistaa vuoden lopussa kevään kausisuunnitelman. Kausisuunnitelma kesäajalta tarkistetaan toukuun loppuun mennessä.
 • Valmentaja tekee seuran vuoden budjettiesityksen lokakuun puoliväliin mennessä. Budjettiesitys käydään läpi valmennusjaoston puheenjohtaja Jouni Korkan kanssa. Ryhmän budjettia tarkennetaan kaksi kertaa vuodessa: tammikuun puoliväliin mennessä ja elokuun puoliväliin mennessä Jounin kanssa.

 

Itsensä kehittäminen

 • Valmentaja sitoutuu kehittämään ja ylläpitämään omaa valmennustaitoaan judoliiton ja muiden järjestäjien koulutuksilla. Seuran tukee kouluttautumista seuran koulutusbudjetin ja periaatteiden mukaisesti.
 • Valmentaja kehittää ja ylläpitää omaa judotaitoaan harjoittelemalla.

 

Valmentajien oikeudet

 • Valmentajalle maksetaan kulukorvauksia ja palkkaa valmentajan työsopimuksen ja seuran korvausperiaatteiden mukaisesti. Valmentaja pystyy vaikuttamaan palkkaansa vyöarvon korotuksella ja kouluttautumalla alla olevan palkkataulukon mukaisesti.
 • Valmentajilla on oikeus kehittää ammattitaitoaan koulutuksilla.Valmentaja suunnittelee yhdessä koulutusvastaavan ja valmennusjaoston kanssa koulutuspolun, joka tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa kehityskeskustelussa.
 • Valmentajilla on oikeus palautteeseen omasta valmennustoiminnastaan. Seuran velvollisuus on kerätä palautetta urheilijoilta ja heidän vanhemmiltaan. Valmentajalla on oikeus valmennussuunnitelmien katselmointiin. Valmentaja käy kaksi kertaa vuodessa (syyskuussa ja tammikuussa) kehityskeskustelun esimiehen kanssa. Seuran toiminnanjohtaja on valmentajien esimies.

 

 

VYÖ/ valmentajakoulutusI -TASOII -TASOIII -TASOKorkeampi
4 KYU8 9 10 11
3 KYU 8,5 9,5 10,5 11,5
2 KYU 9 10 11 12
1 KYU 9,5 10,5 11,5 12,5
1 DAN 10,5 11,5 12,5 13,5
2 DAN 11 12 13 14
3 DAN -> 11,5 12,5 13,5 14,5