Sopimukset

Urheilijan valmennustukisopimus koskee urheilijan kulukorvauksia. Valmentajasopimuksella sovitaan valmentajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Ohjesääntö määrittää myös muiden seuratoimijoiden vastuita ja velvollisuuksia.