Lasten ryhmien ohjaajille

Taso 1 -ryhmät (alle 15-vuotiaat valko- ja keltavöiset)

 

Lapsen ominaispiirteitä, 9-10-vuotiaat
 

 • ei "siedä", että häntä kohdellaan "pikkulapsena"
 • "pohjaton" tiedonhalu
 • voi olla hyvin nokkela ja oivaltava
 • tiedostaa tai alkaa tiedostamaan oman yksilöllisyytensä ja erilaisuutensa
 • itsekeskeisyys vähenee ja vastuuntunne kasvaa
 • oppii parhaiten kokemalla ja tekemällä
 • parasta taitojen oppimisen aikaa
 • oppii vastuuntuntoa, oppii soveltamaan sääntöjä ja alkaa "kyseenalaistamaan" niitä sekä alkaa pikkuhiljaa kokeilla omia "rajojaan"
 • oppii selviytymään yksin ja haluaa selviytyä omin voimin
 • ei tarvitse eikä aina halua vanhempien tukea joka asiassa
 • oppii ymmärtämään ja käyttämään vertauskuvia
 • kaverisuhteet syvenevät



Lapsen ominaispiirteitä, 11-12-vuotiaat
 

 • kehon muutokset saavat aikaan epävarmuutta
 • voivat olla levottomia ja agressiivisia
 • kaveripiiri tärkein vaikuttaja
 • pyrkii etsimään identiteettiään
 • maailma usein hyvin mustavalkoinen
 • pelko kaveripiirin ulkopuolelle joutumisesta on suuri

"Ulkopuolisen" aikuisen kanssa työskentely on tämän ikäiselle lapselle usein helpompaa koska omiin vanhempiin liittyvät voimakkaat tunnesiteet eivät ole "häiritsemässä"

 

Tavoitteista
 

Tervetuloa maailman suurimman KAMPPAILULAJIN pariin. Liikunnasta ja judosta elinikäinen harrastus, Kilpailukokemukset osaksi judo harjoittelua, kasvattaa kamppailijoita.



Kasvatuksellisia tavoitteita
 

 • ovat ajoissa paikalla
 • huolehtivat omista tavaroistaan sekä pitävät yhteiset varusteet hyvässä kunnossa
 • muistavat tervehtiä ja kiittää reippaasti ja kohteliaasti
 • osaavat käyttäytyä muut huomioon ottaen
 • vaalivat kohteliasta ja asiallista kielenkäyttöä  
 • hoitavat annetut tehtävät
 • osaavat pyytää ja antaa anteeksi
 • pitävät itsensä ja ympäristönsä siistinä ja pitävät huolta yhteisestä omaisuudesta
 • osaavat vuorotella
 • hyväksyvät erilaiset harjoituskaverit
 • osaavat kuunnella ja keskittyä
 • ymmärtävät, että säännöt ovat meidän kaikkien parhaaksi sekä noudattavat niitä


Liikunnallia tavoitteita
 

 • fyysisen kunnon kohottaminen
 • motoriikan kehittäminen ja liikkuvuuden lisääminen/ylläpitäminen
  • erilaisia hyppyjä, ja hyppelyitä
  • kiivetä, riippua, heilua jne.
  • pyöriä eri suuntiin
  • heittää ja ottaa kiinni palloa
  • helpohkoja akrobatialiikkeitä esim. kuperkeikka molempiin suuntiin, lentokuperkeikka, kärrynpyörä jne.
 • Terve Urheilija -sivustolla on Motoristen perustaitojen luettelo. Harjoittelussa pyritään kehittämään näitä kaikkia perustaitoja.

 

Judollisia tavoitteita
 

 • Kamppailu ja kisailu
 • Kilpailutapahtumat kuuluvat judoharjoitteluun
 • Tasotavoite oranssi vyö
 • hallitsevat judosalin (dojo) käyttäytymissäännöt
 • hallitsevat kaatumiset (ukemi) eri suuntiin sekä heitosta, että itse tehtynä
 • osaavat ottaa otteen (kumikata) sekä osaavat horjuttaa (kuzushi)
 • ymmärtävät vähintään tyydyttävästi joustamisen periaatteen sekä osaavat soveltaa sitä helpoissa tekniikoissa sekä pystyssä että matossa.
 • osaavat kääntyä (taisabaki) 180 astetta sekä pudottaa painopistettään sekä hallitsevat tasapainonsa
 • osaavat olla hyvä ja avulias harjoittelukaveri (tori = heittäjä, uke=heitettävä)
 • tuntevat japaninkieliset nimet osaamilleen tekniikoille
 • osaavat matossa hyökätä erilaisista tilanteista yksinkertaisilla tekniikoilla päätyen sidontaan
 • osaavat ottaa lempeää, teknistä vapaaharjoittelua (randori) sekä pystyssä että matossa.
 • Tason loppuvaiheessa:
 • omaavat kilpailukokemusta salikisoista ja junnu-Cupista
 • ensimmäiset kansallisen tason kilpailut on käyty lähialueella
 • pystyvät suorittamaan 4-6 heittoa sujuvasti sekä vähintään tyydyttävästi 2-4 muuta heittoa ja kannattamaan ukea.
 • hallitsevat oranssin vyön vyökoevaatimukset
 • suorittavat keltaisen ja III natsaa tai oranssin vyön

 

Kisakokemuksen tavoitteet

 

Istutetaan Kamppailijan ”siemen” ja annetaan sille kasvu-alusta

 • kotikisat: 3-4 krt vuosi osallistujia 40/kisa
 • Junnu-Cup 4 krt vuosi osallistujia 25/kisa
 • Kansalliset lähialuekisat osallistujia 10/kisa (keltasesta alkaen)

 

 

Harjoitusohjelmien sisällöstä
 

 • Ohjelman on luettava ja ymmärrettävä
  • = myös tuuraaja osaa vetää ryhmälle treenit ohjelman nähtyään
  • =apuväline ja muistilista vakiovetäjille
 • Ohjelma voi olla esim.
  • kalenterimuotoinen, jossa jokaisen harjoituksen teemat on lyhyesti kuvattu
  • omina riveinään lisäksi mm.
  • lomat ja poikkeukset/peruutukset
  • Pelisääntökeskustelun ajankohta
 • Ryhmälle sopivat kilpailut
 • Natsakokeet/vyökokeet
 • Lisäksi ohjelma voi sisältää
  • kauden tavoitteita listattuna
  • kauden pääpainotuksia listattuna
  • ”itsestäänselvyyksiä” listattuna (ukemit , migi ja hidari aina jne.)
 • Vielä erikseen
  • harjoitusohjelma valkoisesta keltaiseen vyöhön
  • harjoitusohjelma keltaisesta oranssiin vyöhön


Ohjaaja


Ohjaajaprofiili

 

Oletko SINÄ
 

 • kilpailukokemusta omaava judoka, jolla ehkä on omiakin lapsia
 • lapsista pitävä
 • lasten kanssa toimeentuleva
 • myönteinen ja kannustava
 • ystävällinen ja esimerkillinen
 • huumorintajuinen
 • vastuuta kantava ja luottamusta antava
 • koulutuksesta kiinnostunut


Innostava IDOLI joka
 

 • uhraa aikaansa ryhmälleen myös muutamana viikonloppuna vuodessa
 • antaa myönteistä palautetta hyvästä yrittämisestä - muistaa kiittää ja kehua.
 • on myönteinen ja ystävällinen ja antaa sen sekä näkyä että kuulua.
 • on esimerkkinä oppilailleen ja toimii sen mukaisesti.
 • on innostunut ja huumorintajuinen.
 • kantaa ja antaa vastuuta
 • pitää kiinni yhdessä sovituista pelisäännöistä.
 • ottaa kaikki oppilaansa huomioon tasapuolisesti.
 • ei aliarvio oppilaitaan.
 • muistaa, että jokaisessa oppilaassa on jotakin hyvää.



Ohjaajavastuut kisoissa
 

 • jokaisessa kisassa vähintään 1 vastuuvetäjä paikalla, Junnu Cupissa 1 vetäjä per ryhmä
 • vetäjät sopivat keskenään kisakohtaisesta vastuusta
 • ilmoitukset ajoissa tj:lle kisan organisaatiosta
 • kisarekrytointi vetäjien toimesta
 • tavoitteena mahdollisimman monelle positiivista kilpailukokemusta
 • kisapaikalla aktiivinen ohjaaminen + palaute (juttu yms. seuran sivuille)

 

Ohjaajien tavoitteita


Paljonko junnuja ja ohjaajia osallistuu

 • kisoihin (Judokat kisoissa tilasto)
 • harjoituksiin
 • leireille

Ohjaajien aktiivisuus ja toiminta

 • pelisäännöt ajoissa jakeluun
 • harjoitusohjelmat kirjallisesti tehty