Kulukorvaukset

Tukipäätöksen periaatteet

 

 1. Urheilija ja hänen valmentajansa tai ryhmäsä valmentaja toimittavat syksyllä (lokakuun loppuun mennessä) seuraavan vuoden valmennussuunnitelman (vuosisuunnitelma sisältäen leirit ja kilpailut, kauden tavoitteet ja kehityskohteet sekä alustava viikkoharjoitusohjelma eri kausille) ja urheilijan (tai ryhmän) budjetin.Valmennusvaliokunta käsittelee sen ja tekee ehdotuksen budjettia varten.
 2. Hallitus / valmennusvaliokunta päättää poikkeukset jotka korvataan lisäksi, kuten SM-kisat, jokin yhteinen kisamatka, Tehotiimi, sovellettu jne.
 3. Syyskouksen hyväksymä budjetti määrittää kilpailijoiden kokonaisukulut. Kuinka tarkasti menot kirjataan budjettiin? Könttä / kohdennettu?
 4. Valmennusvaliokunta saa valtuudet (budjetin ja hallituksen evästyksen perusteella) ilmoittaa urheilijoiden tuet sekä ohjustaa ja seurata niitä.
 5. Urheilija hakee matkalaskuilla tukia ja toimittaa ainakin leireistä samaan aikaan raportin valmennusvaliokunnalle.
 6. Toiminnanjohtaja maksaa matkalasku tai tietyn osuuden siitä. Hän tarkistaa tarvittaessa valmennusvaliokunnalta vastaako matkalasku harjoitussuunnitelman/urheilijan tilanteen mukaista kisaa/leiri.
 7. Valmennusvaliokunta seuraa korvausten toteumia.

 

Tuen periaatteet

 

 1. Seura tukee judoliiton edustusvalmennukseen osallistuvia kilpaurheilijoita sekä joitakin muita yksittäisiä tapahtumia (esim. SM-kisat, kansainväliset katakilpailut).
 2. Urheilijan osallistuminen seuran muuhun toimintaan (esim. ohjaaminen) otetaan huomioon tuen suuruutta päätettäessä.
 3. Tukiosuus on 50% kuluista (urheilijan oma osuus kaikista korvatuistakin kuluista erikseen määriteltyjä poikkeuksia lukuunottamatta) . Nyt tämä on ollut siis vähän epäselvää. Vaihtoehtoisesti perinteiseen malliin urheilijan kuluja maksetaan niin kauan, että jakson (puoli vuotta) kulukatto on täynnä. Minusta 50%:n korvaustasossa on omat hyvät puolensa. Niistä voimme keskustella.
 4. Tuki jaksotetaan 1/2 vuoden jaksoihin. Eli vuosituesta voi saada korkeintaan (suunnilleen) puolet ensimmäisen puolen vuoden aikana.