Tikkurilan Judokoiden hallitus piti järjestäytymiskokouksen 14.1.2018

15.1.2019

  Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja

Hallituksen varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Jouni Korkkaa. Jouni Korkka valittiin varapuheenjohtajaksi yksimieliseksi.

Päätetään hallituksen avuksi valittavista ja sen alaisista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet

Lasten ja nuorten jaos

Lasten ja nuorten jaoksen vastuuhenkilöksi valittiin Juho Kuusela-Opas, toiseksi jäseneksi Tuomas Aitamurto

Aikuisjaos

Tähän jaokseen ei valittu vastuuhenkilöä

Koulutusjaos

Koulutusjaoksen vastuuhenkilöksi valittiin Pia Louhi, toiseksi jäseneksi Johanna Sivunen

Valmennusjaos

Valmennusjaoksen vastuuhenkilöksi valittiin Jouni Korkka, toiseksi jäseneksi Teija Meling

Viestintäjaos

Viestintäjaoksen vastuuhenkilöksi valittiin Johanna Sivunen, toiseksi jäseneksi Pia Louhi

Muut mahdolliset jaokset

EM-johtoryhmä toimii EM-tapahtuman ajan vuoden 2019 loppuun, puheenjohtajanaan Esa Niemi

Tikkurilan Judokoiden puheenjohtajana jatkaa Erkki Kokkonen